XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

ZINK GLUCONAAT
Belangrijkste indicaties: overtollige talg,
puistjes, oneffenheden op de huid
PURE ACTIEVE STOF A20
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: ZINK GLUCONAAT
  • Voor meer dan 97% pure molecule verkregen d.m.v. biosynthese
 

Zink is één van de oligo-elementen die het meeste in het menselijk lichaam aanwezig zijn (ca. 2 g). Het bevindt zich in alle cellen en neemt deel aan ca. 200 enzymreacties. Zink neemt ook een belangrijke plaats in de huid in: het is nodig voor de celverdeling, de groei en de regeneratie van de weefsels. In algemene zin is zink ook actief bij:
• De werking van het immuunsysteem
• Het vervoer van de vitamines A en E
• De toevoeging van de vetzuren in de fosfolipiden
• Het afremmen van de activiteit van 5-α-reductase die bij de talgafscheiding betrokken is
• Het afremmen van de activiteit van het enzym dat tot de afbraak van de triglyceriden tot vrije aminozuren leidt
• De synthese van melanine

Men kent het eveneens een antioxiderende en helende werking toe. Zink is één van de belangrijkste adstringerende en antiseptische bestanddelen in de cosmetica. Om zijn stabiliteit en beschikbaarheid te garanderen, wordt dit in de vorm van zinkgluconaat gebruikt.

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Zink is een krachtige afremmer van 5á-reductase [2, 3]. Dit enzym katalyseert de omzetting van androgenen in DHT (dihydrotestosteron) die zich aan de receptoren op de talgklieren hechten. Deze aanhechting leidt tot de productie van talg. Door dit enzym af te remmen, voorkomt zink een overmatige talgproductie.

In vivo tests hebben deze werking van zink bevestigd [2]. De meting van de talgproductie op het huidoppervlak gedurende een topische behandeling met zink toont een afname van de hoeveelheid geproduceerde talg.

Bovendien oefenen de zinkionen een ontstekingremmende werking uit. Op kweken van keratinocyten vermindert zink namelijk de activering van deze zelfde cellen. Het vermindert de productie van TNF-á en behoudt de levensvatbaarheid van de cellen [4].

In vitro leidt zink tot een afname van de oxidatieve stress. Het maakt dus deel uit van de grote familie van antioxidanten. Om te beginnen zou het mercaptiden vormen met de thiolgroepen van de eiwitmembranen waardoor de vorming van radicalen met andere metaalionen verhinderd wordt. Verder houdt het de activiteit en de structuur van superoxide dismutase in stand. Tenslotte verhoogt het de concentratie metallothioneïnen die vrije radicalen vernietigen [5].

Zink staat ook bekend om zijn antiseptische activiteit. Er zijn onderzoeken uitgevoerd op kweken van micro-organismen, zoals E. Coli, S. Aureus en C. Albican. Hieruit blijkt dat zink het vermogen heeft de wildgroei van bacteriën en schimmels af te remmen [1].

Tenslotte werd er een helende werking aangetoond [6, 7].

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Zink is goed bekend en erkend als modulator van 5á-reductase. Het bezit verder een bacteriebestrijdende activiteit die varieert aan de hand van de vorm van het vastgehouden zout en zijn combinaties (zoals koper).

Het wordt veel aanbevolen voor de vette huid met acneproblemen.

De beschikbaarheid blijft een uitdaging. De vormen van "organische" zouten zijn te verkiezen boven minerale zouten. Salicylaat, acetaat en gluconaat worden het meeste gebruikt.

Door zijn chelaatachtige karakter is er trouwens interactie mogelijk tussen zink en bepaalde vulstoffen uit de formules (vrije elektronenparen, zoals hydroxylen) en kan dit gevangen worden in complexen die uitgewisseld moeten worden in het biologische milieu.  Het is dan ook raadzaam om dit door middel van tests te valideren.

Voor zijn gluconaatvorm zou een concentratie van 3% interessant kunnen zijn. Men moet echter in ieder geval een gematigde verwachting hebben betreffende de op korte termijn te verkrijgen activiteit. Wanneer het alleen gebruikt wordt, is het meer een praktische modulator (vette huid). Een goede, snelle doelmatigheid voor acne vraagt minstens om een combinatie met een keratolytische stof, zoals salicylzuur.

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Zink Gluconaat in een dosis van 435 mg per flacon gebruikt moet worden.

  • WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

[1] Bepaling van de minimale afremmende concentratie van actieve stoffen Testrapport B09-00026 Dr C LENS F THERY

Activiteit

Methode en Periode

Geteste producten en dosis

Resultaten

Afremmende activiteit ten opzichte van micro-organismen

Het product wordt in contact gebracht met een geconcentreerde getitreerde voedende bouillon.
De volgende concentraties zinksulfaat worden getest:
0,25, 0,5, 0,75, 1 en 1,5 % t.o.v. S Aureus en E Coli
0,75, 1, 1,5, 2 en 2,5 % t.o.v. C Albicans
Na incubatie van 24u op 32°C wordt de bacteriële groei bekeken. Er wordt een telling uitgevoerd.
De minimale concentratie wordt beoordeeld en komt overeen met de eerste concentratie waarmee de entstof van het begin teruggevonden kan worden.

0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 en 2.5 % zinksulfaat of -gluconaat

De minimale afremmende concentraties worden beoordeeld:
4Minder dan 0.25% zinksulfaat ofwel 0.4% zinkgluconaat, voor S Aureus en E Coli,
4Minder dan 0,75% zinksulfaat ofwel 1,2% zinkgluconaat, voor C Albicans
De conclusie is derhalve dat zink de wildgroei van bacteriën en schimmels afremt.

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[2] Effect of a topical erythromycin-zinc formulation on sebum delivery. Evaluation by combined photometric-multi-step samplings with Sebutape. Pierard GE and Pierard-Franchimont C, Clinical and Experimental Dermatology, 18(5):410-413. 1993.

[3] Inhibition of 5α-réductase activity in human skin by Zinc and azelaic acid. Stramatiadis D et al, British Journal of Dermatology,119(5): 627-632. 1988.

[4] Protective effect of Zinc on keratinocyte Activation markers induced by interferon or nickel. Gueniche A, Acta Derm Venereol,75(1): 19-23. 1995.

[5] Antioxidant-like properties of Zinc In Activated Andothelial Cells. Hennig B and McClain GJ, Journal of the American College of Nutrition, 18(2):152–158. 1999.

[6] Zinc in wound healing : theoretical, experimental and clinical aspects. Lansdown ABG et al, Wound rep reg, 15(1):2-16. 2007.

[7] In vitro modulation of keratinocyte wound healing integrins by zinc, copper and manganese. Tenaud I et al, British Journal of Dermatology, 140,(1):26-34. 1999.

 

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.