XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Etat Pur - Onze ResearchTitelbalk

Wie zijn wij?

Onze research

 De firma ETAT PUR is een onafhankelijk, jong bedrijf waarvan de uitvoerende afdeling zich in Parijs bevindt, N°24 Rue du regard, 75006 Paris, boven de concept store.

Het is een jonge, innoverende onderneming die de ambitie heeft wereldwijd een nieuw merk te creëren volgens een radicaal nieuwe benadering van cosmetica.

De productfilosofie, de richlijnen betreffende formules en de productlijn werden ontwikkeld door het team van ETAT PUR  

Alle produkent werden ontwikkeld, getest en vervaardigd in Frankrijk (in Aix-en-Provence) door het bedrijf DIPTA, het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van de merken BIODERMA en INSTITUT ESTHEDERM.

In samenwerking met CNRS en INSERM worden de beste specialisten van de wereld regelmatig geraadpleegd om continu de deskundigheid van de groep te verrijken en te ontwikkelen.