XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
TIROSINE
Indicatie: moeite met bruin worden
PURE ACTIEVE STOF A83
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam : ACETYL TYROSINE
  • Voor meer dan 98% pure molecule verkregen uit sojazaad (Glycine max L.)
 

Tyrosine is een door het menselijk lichaam uit fenylalanine gesynthetiseerd aminozuur.
Deze molecule bezit verschillende fysiologische functies:
• Precursor van noradrenaline (norepinefrine), dopamine, adrenaline (epinefrine) en thyroxine (schildklierhormoon).
• Precursor van melanogenese: deze katalyseert de eerste etappes van de synthese van melanine, zoals het oxideren van L-tyrosine in L-dihydroxyfenylalanine (L-dopa) onder invloed van tyrosinase.

Studies tonen echter aan dat bij een topische toepassing pure tyrosine geen grote biologische beschikbaarheid heeft (deze kristalleert omdat zij pas oplosbaar is vanaf pH > 11.4). Sommige derivaten van tyrosine worden zo gebruikt in de cosmetica, omdat zij beter door de huid worden opgenomen.

Actetyl tyrosine, een stabiele en in water oplosbare precursor van tyrosine, wordt bij voorkeur gebruikt in zonneproducten om het bruiningsproces te stimuleren.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Het pigmenteren van de huid is het resultaat van een aaneenschakeling van complexe reacties. De uitdrukking van het hormoon MSH (melanocyte stimulating hormone/melanocyt-stimulerend hormoon) en zijn receptor MC1R (melanocortin receptor) is UV-afhankelijk.

Tijdens de blootstelling aan de zon wordt de verbinding MSH-MC1R geactiveerd en neemt het intracellulaire percentage cAMP (cyclisch Adenosinefosfaat) toe. Dit leidt tot de uitdrukking van de gen van tyrosinase, waardoor tyrosine kan worden omgezet in L-dopa.
Deze wordt vervolgens omgezet in DOPA quinone, die vervolgens verandert in eumelanine en phaeomelanine. Deze twee pigmenten zijn verantwoordelijk voor de kleuring van de huid.

In deze aaneenschakeling van reacties is tyrosine het beperkende reagens.

Bij een topische toepassing zal de acetyl tyrosine vooraf gehydrolyseerd worden in L-tyrosine, om zo de hoeveelheid oxideerbaar substraat d.m.v. tyrosinase te verhogen [2].

Tyrosine:
• zorgt voor een bruinere huid [1, 2]
• stimuleert de melanogenese [3, 4, 5, 6, 7, 8]
• vergroot de verspreiding van de melanocyten [9].

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Tyrosine is een belangrijk aminozuur bij de synthese van nieuwe media van het zenuwstelsel (L-Dopa) en van het pigmenteringssysteem van de huid. Sommige mensen kunnen hier gebrek aan hebben, zoals personen die last hebben van metabolische stoornissen van fenylalanine, de precursor hiervan (dit is het geval bij fenylketonurie). De belangrijkste aanvallen als gevolg van gebrek aan tyrosine zijn zenuwaanvallen. Er kunnen echter gebreken in de huid geconstateerd worden in geval van onevenwichtige eiwithoudende diëten.

Er bestaat een ratio voor de aanvoer van Tyrosine om de melanogenese te verhogen, maar het reguleringsmechanisme is complex.
De bijkomende aanvoer van cysteïne, die eerder in de vorming van melanine optreedt en die een beperkende rol kan spelen voor een aan hoge straling blootgestelde huid, is gewenst. Uit de acetyl tyrosine, gekozen om redenen van stabiliteit, moet de acetyl verwijderd worden om biologisch beschikbaar te zijn. Dit is theoretisch gezien mogelijk. Daarmee is het echter extra moeilijk om de doses met elkaar te vergelijken en de optimale dosis te kunnen vaststellen. Men kan stellen dat bij twijfel een aanvoer van een % kan worden voorgesteld, men vindt in de vakliteratuur een maximale dosis van 6%…

Men noteert verder dat fenylalanine (precursor van tyrosine) is voorgesteld in combinatie met de PUVA therapie met oraal in te nemen hoge doses (50mg/kg) om de vitiligo van pigmenten te voorzien (geciteerd door JP Ortonne), maar deze techniek wordt niet algemeen erkend.

Deze actieve stof kan aangevuld worden met koper en cysteïne die samen een in biomimetisch opzicht interessante samenstelling vormen om de beste omstandigheden te creëren voor een effector waar men niet omheen kan, zoals een MSH agonist.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en de synthese van onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Tyrosine in een dosis van 3000 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Self-tanning Based on Stimulation of Melanin Biosynthesis. Daniel Schmid et al. Cosmetics & Toiletries, 122(7):55-56. 2007.
[2] Tanning acceleraors : increasing the effectiveness. Tur W. Cosmetics and toiletries, 105(12):79-85. 1990.
[3] Melanogenesis in Cultured Melanocytes can be Subtantially Influenced by L-Tyrosine and L-Cysteine. Smit NPM et al, The society for investigative Dermatology Inc, 109(6):796-800. 1997.
[4] Positive regulation of melanin pigmentation by two key substrates of the melanogenic pathway, L-tyrosine and L-dopa. Slominski A et al, Journal of cell science, 89(3):287-296. 1988.
[5] Ammonium chloride and L-Tyrosine enhance melanogenesis in vintre but not in vivo even in combinaition with ultra violet radiation.
Kongshoj B et al, Photodermatol Photoimmunol Photomed, 23:197-202. 2007.
[6] Tyrosine levels Regulate the melanogenic Response to melanocyte stimulationg hormone in Human α-Melanocytes :Implications for Pigmentation and proliferation. Schwahn DJ et al, Pigment Cell Res, 14(1): 32-39. 2001.
[7] The role of ultraviolet radiation and tyrosine stimulated melanogenesis in the induction of oxidative stress alterations in fair skin melanocytes. Baldea I et al, Experimental Oncology 31(4):200-208. 2009.
[8] (Pheo)melanin photosensitizes UVA-induced DNA damage in cultured human melanocytes. Wenczl E et al. J Invest Dermatol.
111:678-682. 1998.
[9] Effect of L-tyrosine on proliferation and melanization in cultured normal human melanocytes. Lee MH et al. Korean J Dermatol.
34:25-30. 1996.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.