XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

RESVERATROL
Belangrijkste indicatie: bestaande rimpels
PURE ACTIEVE STOF A05
Bibliografisch overzicht
  • INCI-naam: VITIS VINIFERA (GRAPE) VINE EXTRACT
  • Plantaardig exctract van wijnranken (Vitis vivifera) getitreerd met monomeren en oligomeren van Resveratrol
 

Resveratrol, een polyfenol van de klasse der stilbenen, is te vinden in bepaalde vruchten, zoals druiven en bramen. Men vindt hier aanzienlijke hoeveelheden van in wijn, waarvan de aanwezigheid gedeeltelijk de weldadige werking hiervan voor de gezondheid bij een matige consumptie verklaart (wat de Engelsen de French Paradox noemen). Naar deze molecule is veel onderzoek gedaan en deze staat al lange tijd bekend om zijn weldadige invloed op hart- en vaatziekten en suikerziekte en op de goede werking van de hersenen.
Resveratrol wordt eveneens veel gebruikt in cosmeticaformules. Het is namelijk één van de meest krachtige antioxidanten die er te krijgen zijn en staat er om bekend de levensduur van de cellen te verlengen, dankzij zijn vermogen de productie te stimuleren van eiwitten die hiervoor verantwoordelijk zijn: sirtuïnes. De in grote hoeveelheden in de cellen van honderdjarigen aanwezige sirtuïnes zijn het doelwit van nieuwe anti-ageing cosmetica actieve stoffen.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Resveratrol is bekend om zijn antioxiderende, ontstekingremmende en huidveroudering voorkomende eigenschappen [2].

• Antioxiderende en beschermende eigenschap
Resveratrol is een krachtige polyfenol. Studies tonen aan dat het gebruik van Resveratrol efficiënt is voor de bescherming van de huid tegen de schadelijke invloed van celstress, dankzij zijn antioxiderende eigenschappen [3, 4].
Een in vitro studie heeft trouwens aangetoond dat Resveratrol in staat is de activering van NF-kappaB (Nuclear Factor Kappa B) op dosis-afhankelijke wijze te blokkeren. Deze factor is bekend om zijn rol in de ontwikkeling van door UV veroorzaakte huidkanker [5].

• Toename van de levensduur van de cellen
De stof verhoogt eveneens de levensduur van de cellen, door het activeren van een sirtuïne (SIRT-1), een hiervoor verantwoordelijk eiwit dat aanwezig is in de cellen van de huid: fibroblasten en keratinocyten [1, 5, 6]. Dit eiwit verlengt het celleven door het DNA te verdichten, dat hierdoor niet omgezet kan worden, wat als gevolg heeft dat de foutenkans afneemt en het genoom van iedere cel beschermd wordt.

• Rimpelbestrijdende werking
Een in vivo onderzoek bewijst eveneens de "retinol-like" werking van Resveratrol. Deze heeft namelijk het vermogen het aantal en de diepte van bestaande rimpels te verminderen [1].

• Helende eigenschap
Resveratrol stimuleert de heling. Een op de kweek van menselijke keratonocyten uitgevoerd onderzoek heeft namelijk zijn vermogen aangetoond de afscheiding van VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) te stimuleren [7].
Met zijn vrije radicalen bestrijdende eigenschappen, zijn vermogen de levensduur van de huidcellen te verlengen en zijn werking op rimpels is Resveratrol met 5% een uitstekende kandidaat om op efficiënte wijze de tekenen van veroudering te bestrijden en tegelijkertijd een goede huidtolerantie te garanderen.

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

In chemisch opzicht wordt deze molecule gekenmerkt door een stilbeen- en polyfenolstructuur die de met deze twee klassen verbonden eigenschappen verklaart: antioxidatie, absorptie van straling en energietransfer, vangen van vrije radicalen, een fytohormoonfunctie die bekende overeenkomsten heeft met de receptoren van stilbenen en tenslotte het vermogen invloed uit te oefenen op de tyrosinase (depigmentering), bevestigd door een recente publicatie.
Hoewel er nog veel ontdekt moet worden en de kracht van de effecten vergeleken moet worden met belangrijke dermatologische actieve stoffen, zoals bijvoorbeeld vitamine A, kan nu al gesteld worden dat deze actieve stof intrinsiek een belangrijk potentieel bezit.
Met zijn antioxiderende activiteit kan deze door zonlicht veroorzaakte veroudering voorkomen en de cellen inwendig beschermen tegen de onmiddellijk door straling veroorzaakte schade.
Men vindt verder een ontstekingremmend profiel in veel huid huidaandoeningen die op dit soort producten reageren. Men kan een werking op couperoseachtige roodheid verwachten.
Met het hormonale profiel is een werking mogelijk op 5á reductase, maar ook op de nucleaire uitdrukking, met een interessante werking op acne en chronologische veroudering.
Als laatste vult een tyrosinase afremmende activiteit het profiel aan dat interessant is voor de door zonlicht verouderde huid en de daarmee verband houdende pigmentproblemen. Melasma zou op dit type molecule kunnen "reageren", maar wij beschikken over geen enkele documentatie op dit gebied.
Als conclusie kunnen wij stellen dat deze actieve stof van groot belang is, hoewel het op dit moment nog niet eenvoudig is om alle kenmerken nauwkeurig te beschrijven. De gepubliceerde tests vermelden een dosis van 5%. Wij hebben geen elementen om de werking aan de hand van de dosis te onderkennen. De tolerantie levert geen problemen op. Rekening houdend met de gebruikswijze en het "bindings"-vermogen van de receptoren, vormt de systemische hormonale activiteit op dit moment geen probleem.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS
Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Resveratrol in een dosis van 70 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

 

  • WETENSCHAPPELIJKE STUDIES
    [1]

Activiteit

Methode en Periode

Geteste producten en dosis

Resultaten

Werking op de celdifferentiatie van de cellen van de lederhuid (retinol-like werking):
gerichte werking op de rimpels: afname van het aantal rimpels en hun diepte.

Klinisch onderzoek bij 20 vrouwen in de leeftijd van 49 tot 69 jaar met gemarkeerde rimpels die behandeld werden met een crème met 3% resveratrol, gedurende 56 dagen.
Meting d.m.v. afdruk. Vergelijking met een placebo.

3% van een wijnrankextract getitreerd met 10% resveratrol

4bij 80% van de vrouwen is er een verbetering: Gemiddelde afname van 23% van het rimpeloppervlak
455% van de vrouwen constateren minder rimpels: Gemiddelde afname van 71% van het aantal rimpels.

Toename van de levensduur van de cellen door een verhoging van de uitdrukking van de sirtuïnes ("levensduur verhogende eiwitten")

Meet het percentage sirtuïnes in de fibroblasten door kwantitatieve RT-PRC op een kweek van oudere menselijke fibroblasten en behandeld met 2 verschillende concentraties resveratrol.

0,0005 en 0,002% van een wijnrankextract getitreerd met 10% resveratrol

40,0005% resveratrol verhoogt het percentage SIRT-1 met 48%
40,002% resveratrol verhoogt het percentage SIRT-1 met 66%

Werkingsmechanisme van de sirtuïnes:
Sir 2 (equivalent van sirt-1) verhoogt de verdichting van het DNA, dat dus niet meer omgezet kan worden (sommige delen van het DNA zijn "stil"). Hierdoor vermindert het risico fouten in de reeks in te voeren en blijft het genoom intact. Men kan du stellen dat Sir2 huidveroudering bestrijdende eigenschappen heeft.

Biochemische test van de activering van SIRT-1: mengsel van 4 verschillende hoeveelheden resveratrox met een fluorescerend substraat en NAD+ als co-factor. Vergelijking met controle (DMSO 1%).

4 melanges met 4 verschillende hoeveelheden van een wijnrankextract getitreerd met 10% resveratrol: 2,3; 11,5; 23 en 46 mg/L.

42,3 mg/l resveratrol: geen toename van de activering van SIRT-1
411,5 mg/L verhoogt met ca. 35% het activeringsgehalte van SIRT-1
423 mg/L verhoogt met ca. 130% het activeringsgehalte van SIRT-1
446 mg/L verhoogt met 358% het activeringsgehalte van SIRT-1

Meting van het uitdrukkingspercentage van SIRT-1 op een menselijke, door middel van immunomarkering op de opperhuid gereconstrueerd.

Crème met 5% van een wijnrankextract getitreerd met 10% resveratrol van 2%

Toename met 55% van de uitdrukking van SIRT-1 in de opperhuid

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[2] Resveratrol: a natural polyphenol with multiple chemopreventive properties. Brisdelli F, et al. Curr Drug Metab. 10(6):530-46. 2009.

[3] Anti-aging properties of resveratrol: review and report of a potent new antioxidant skin care formulation. Baxter RA, J Cosmet Dermatol. 7(1):2-7. 2008.

[4] Therapeutic potential of resveratrol : the in vivo evidence. Baur JA et al. Nat Rev Drug Discov. 5 (6): 493-506. 2006.

[5] Suppression of ultraviolet B exposure-mediated activation of NF-kappaB in normal human keratinocytes by resveratrol. Adhami VM et al. Neoplasia

[6] Trans-resveratrol: a magical elixir of eternal youth? Orallo F. Curr Med Chem. 15(19):1887-98. 2008.

[7] Upregulation of oxidant-induced VEGF expression in cultured keratinocytes by a grape seed proanthocyanidin extract. Khanna S et al. Free Radic Biol Med. 31 (1): 38-42. 2001.

 

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.