XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Donkere vlekken en hyperpigmentatie


  • Glabridine


    Aanbevolen voor bruine vlekken, de overmatig gepigmenteerde zones. Depigmenterende en oplichtende eigenschappen.

     Selecteer dit artikel