XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Teintproblemen


  • Citroenzuur - aha


    Aanbevolen voor een doffe en minder stralende teint. Regenererende, adstringerende en peelende eigenschappen.

     Selecteer dit artikel