XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

Slankheid en stevigheid lichaam


  • Cafeïne 5%


    Om cellulite en de stevigheid van de huid aan te pakken. Extract van Groene koffiebonen

     Selecteer dit artikel

  • Escine


    De oplossing om vochtophoping tegen te gaan en het gevoel van vermoeide benen te verlichten en de sinaasappelhuid glad te strijken.

     Selecteer dit artikel