XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

Psoriasis behandelen

 

Psoriasis is een niet besmettelijke chronische ontsteking van de huid waar 3 miljoen Fransen aan lijden. De oorzaken van psoriasis zijn nog niet volledig bekend, maar erfelijkheid zou een grote rol spelen. Dertig tot 40% van de mensen die aan psoriasis lijden, hebben een familielid (ver of dichtbij) die hier ook aan lijdt. Sommige factoren (alcohol, stress, bepaalde medicijnen...) bevorderen het verschijnen van psoriasis of van een crisis, wanneer men al aan de ziekte lijdt.

De oorsprong van psoriasis

Het hoofdmechanisme voor de vorming van psoriasisplekken is een te snelle vernieuwing van de opperhuid, in minder dan een week, in plaats van de gebruikelijke 3 weken. De keratinocyten hopen zich op en veroorzaken een verdikking van de opperhuid en de vorming van schilfers. Er is eveneens sprake van een ontsteking, die verantwoordelijk is voor de rode kleur van de plekken.

De zones behandelen die last hebben van psoriasis

Psoriasis heeft de vorm van rode plekken met duidelijke contouren, min of meer met reliëf en bedekt met min of meer dikke witachtige, klevende schilfers. De wondjes vindt men voornamelijk in bepaalde zones die men "bastions" noemt: de hoofdhuid, de ellebogen, de knieën, de lendenen, de navel. Ook de slijmvliezen, vooral bij de geslachtsorganen, kunnen hier last van hebben, evenals de nagels. In bijna de helft van de gevallen geven de plekken jeuk.

Psoriasis kan ook de gewrichten aantasten, men spreekt dan over psoriasis arthropathica. Afhankelijk van de omvang van de aandoening en de eventuele aantasting van de gewrichten, kan psoriasis behandeld worden met geneesmiddelen voor een plaatselijke toepassing (dermocorticoïden, derivaten van vitamine D), lichttherapie (UV-cabine) of systemische geneesmiddelen (tabletten of injecties).