XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

PROPOLIS
Bibliografisch overzicht
PURE ACTIEVE STOF A23
Bibliografisch overzicht
 
 • INCI-naam: PROPOLIS EXTRACT
 • Totaal extract van Propolis
 

Propolis is een melange van harsachtige stoffen die door bijen verzameld worden en met hun afscheiding verrijkt worden. De bijen halen de stof uit de knoppen en de schors van bepaalde bomen, met name uit harshoudende coniferen, populieren, wilgen en olmen. Zij gebruiken deze om gaten in de bijenkorf te dichten, de wasraten te consolideren en bepaalde bacteriën te vernietigen.

De samenstelling is uitzonderlijk complex en variabel. Men vindt echter altijd de volgende relatief stabiele constante: harsen (50 tot 55%), was (30 tot 40%), olie met vluchtige verbindingen (5 tot 10%), pollen (5%), aminozuren, vitamines, oligo-elementen, vetzuren en flavonoïden (waarvan de belangrijkste galangine is).

Men kent de stof talrijke eigenschappen toe: antiseptische, zuiverende, kalmerende, helende, de bloedsomloop bevorderende en antioxiderende eigenschappen.

 

 • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Propolis bezit de volgende eigenschappen

• Antibacteriële werking [1, 3, 4]
Deze eigenschap is vooral te danken aan de flavonoïden en fenolzuren en in het bijzonder aan de galangine en pinocembrine, maar ook aan de cafeïne-, ferula- en salicylzuren. De belangrijkste werking van propolis is het afremmen van de celdeling, waardoor ziektekiemen niet meer groeien en zich verspreiden. Andere mechanismen spelen eveneens een rol, zoals het verstoren van de organisatie van cytoplasma [5]. Deze actieve stof zal dan ook acne bestrijden [2].

• Helende werking [2]:
Propolis leidt tot het stimuleren van het proces van weefselregeneratie en heling [6]. Propolis speelt een belangrijke voedende rol, waardoor de huid niet aangetast wordt. Deze eigenschap is gedeeltelijk te danken aan de aanwezigheid van aminozuren, zoals arginine en proline, waarvan men de rol in het regeneratieproces van de huid kent. Zij helpen de collageensynthese te verbeteren en aldus het herstel van de beschadigde opperhuid te versnellen.

• Antioxiderende werking [5]
Deze eigenschap houdt verband met de polyfenolen en flavonoïden waarvan is aangetoond dat zij in staat zijn de kettingreacties op de lipiden te breken, de reacties van chemiluminescenties af te remmen en bepaalde ROS te vangen [7]. De talrijke oligo-elementen en mineralen in Propolis bevorderen eveneens de antioxiderende werking.

• Ontstekingremmende werking:
Propolis remt op dosis-afhankelijke wijze de activiteit af van de cyclo-oxygenasen (COX), enzymen die actief zijn bij de vorming van de bij de ontsteking betrokken prostaglandinen [8]. Bovendien stimuleren de Propolisextracten de makrofagen en remmen zij de samenklontering van de bloedplaatjes en de synthese van eicosanoïden af. Het resultaat hiervan is de activering van de natuurlijk beschermingsmechanismen en de ontstekingremmende eigenschappen van propolis [5].

 

 • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Het is een feit dat propolis veel gebruikt wordt in de volksgeneeskunst. Een beter begeleid gebruik in de farmacie stuit echter op het probleem van zijn complexe en variabele samenstelling en van de moeilijke oplosbaarheid, met als gevolg dat de extracten vaak moeilijk onderling te vergelijken zijn. De moeilijkheid om een marker en het polymere karakter van de harssoorten te volgen kan grote analytische problemen opleveren, in het bijzonder bij het volgen van de stabiliteit.

Afgezien daarvan is de antibacteriële activiteit duidelijk vastgesteld, zijn de ontstekingremmende eigenschappen aanzienlijk en zijn de helende en trofische werking voor de huid en slijmvliezen voortreffelijk.

Het gebruik voor acne kan interessant lijken en lijkt bevestigd te worden door een publicatie en een patent voor een gecombineerd oraal en topisch gebruik.

 

 • EFFICIËNTE DOSIS

   

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Propolis in een dosis van 35 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

 • WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

   

[1]


Activiteit

Methode en Periode

Geteste producten en dosis

Resultaten

Bacteriewerende activiteit ten opzichte van Propionibacterium acnes

Contact tussen groeiende concentraties propolis en een kweekbodem. Na incubatie van 4 dagen bij 6°C worden de levende micro-organismen geteld.

0.01, 0.05, 0.1 0.5 en 1% propolis

Met propolis met 0.01% kan de groei van P.Acnes gestopt worden (bacteriewerende werking) en bij 1% remt deze P.Acnes volledig af (bacteriedodende werking).

 

[2] Patent US005399349A 1995 TRETMENT OF ACNE Paunescu C.

Activiteit

Methode en Periode

Geteste producten en dosis

Resultaten

In vivo acnebehandeling

37 patiënten (11 vrouwen, 26 mannen) met acne worden behandeld met:
410 tot 20 druppels siroop met 20% propolisextract, 3 keer per dag gedurende 15 tot 21 dagen (oraal)
430 druppels lotion met 20% propolisextract, 1 keer per dag (topisch)
4Crème met 2% propolisextract gedurende 10 tot 15 dagen (topisch)
Er werd een klinisch onderzoek uitgevoerd op dag 13, 30 en 42:
Uiterlijk van de plaatselijke wondjes
Van de algemene gezondheid van de patiënt/van het gewicht van de patiënt.

20% propolisextract (50% in propyleen glycol)
2% propolisextract

De behandeling is positief voor alle patiënten. Een heling van de wondjes wordt na 8 dagen behandeling bij lichte acne geobserveerd. Na de volledige behandeling is de heling compleet, ongeacht de ernst van de acne. Na de behandeling kwam de acne in geen enkel geval terug.
De algemene gezondheid van de patiënten is goed. 31 patiënten kwamen tussen 200 en 3800 g aan. Er werden geen complicaties gemeld op het gebied van de spijsvertering of allergieën.

 

 • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[3] In vitro activity of Bulgarian propolis against 94 clinical isolates of anaerobic bacteria. Boyanova L et al. Anaerobe, 12(4): 173-177. 2006.


[4] Trigona laeviceps propolis from Thailand: antimicrobial, antiproliferative and cytotoxic activities. Umthong S et al. Am J Chin Med, 37(5) : 855-865. 2009.

[5] Actifs et additifs en cosmétologies. Martini MC and Seiller M, 3ème édition, Lavoisier2006 p338-350

[6] Comparison of propolis skin cream to silver sulfadiazine: a naturopathic alternative to antibiotics in treatment of minor burns. Gregory SR et al, J Altern Complement Med. 8(1): 77-83. 2002.

[7] Assessment of the antioxidant activities of Brazilian extracts of propolis alone and in topical pharmaceutical formulations. Marquele FD et al, J Pharm Biomed Anal, 39(3-4), 455-462. 2005.

[8] Propolis, an old remedy used in modern medicine. Stefano Castaldo and Francesco Capasso. Fitoterapia. Volume 73, Supplement 1, Pages S1-S6. 2002.

 

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.