Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen


Exclusive Biomimetic Patent

BIOMIMETISM
from Bios life, living
and Mimetism: ability to blend in, mimic.

The Biomimetic formulas are developed from Jean-Noël Thorel's Patent on cutaneous ecology.
These Biomimetic treatments are built on an ideal biological model: the skin.
They respect the cutaneous ecosystem without compromising on effectiveness thanks to a stringent selection of ingredients: