XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
Peptide-6 Pro-melanine
Belangrijkste indicaties: Huid die moeilijk bruint, zongevoelige
huid (voorbereiding op en optimalisering van de bruining)
PURE ACTIEVE STOF A84
Bibliografisch overzicht
 • INCI : acetyl hexapeptide-1, glycerin, water,  dextran
 • Zuivere molecule verkregen door synthese

 

Bruining is het resultaat van de versterking van de pigmentatie van de huid veroorzaakt door een toename van de hoeveelheid melanine, voornamelijk na blootstelling aan UVB. Melanine is geconcentreerd in de melanocyten. Melanine bezit het vermogen om UV-straling te absorberen en dit pigment zorgt daardoor voor de natuurlijke bescherming van de huid.

Tijdens blootstelling aan de zon wordt de melanogenese of melaninevorming op diverse manieren geactiveerd:

 • Afscheiding door de keratinocyten van factoren zoals α-MSH die zich op de melanocyten hechten en de melanineproductie stimuleren.
 • Activering van tyrosinase, het enzym dat de reacties katalyseert die tot de vorming van donker pigment leiden.
 • Versnelling van de overdracht van deze melanine aan de keratinocyten.

Peptide-6 - Pro-melanine is een biomimetische hexapeptide bestaande uit zes aminozuren die inwerkt op de drie bovenvermelde manieren van melaninesynthese. Zodoende brengt het in de huid een natuurlijke biologische pigmentatie teweeg. Hierdoor krijgt de huid geleidelijk een egaal bruine kleur.

 

 • WERKINGSMECHANISME / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

De melanines worden geproduceerd door speciale cellen, de melanocyten, tijdens de melanogenese en er zijn twee soorten: eumelanine (bruin/ zwart van kleur) en pheomelanine (oranje / geel van kleur). Onder invloed van UV-straling neemt de vorming ervan toe en wordt de overdracht ervan naar de keratinocyten versneld.

De melanineproductie is een aanpassingsreactie van het organisme aan langdurige blootstelling aan de zon. Zo produceren de melanocyten na stimulering door UV-straling een induceerbare pigmentatie waarin het vermogen van elk mens tot uiting komt om bruining te ontwikkelen, het natuurlijke beschermingsmechanisme van de huid. De donkere pigmentatie is een natuurlijk zonnebeschermingssysteem omdat het een filter vormt tegen het onzichtbare licht en de UV-straling.

Tijdens een bestraling verzamelen de naar de keratinocyten overgebrachte melanosomen [1] zich boven de celkern (het capping verschijnsel) en beschermen zo het genetische materiaal in de cellen [2].

 

 • De voornaamste functie van de melanocyten is de vorming van melanine of "melanogenese"

 

Aan dit proces komen verschillende enzymen te pas, die elk reacties katalyseren die de vorming van donkere pigmenten teweegbrengen in de melanosomen. De meest kenmerkende van deze enzymen zijn de tyrosinasen, TRP1 en TRP2 [1, 2, 3].

Het enzym tyrosinase speelt de belangrijkste rol in de melanogenese. Het katalyseert de eerste twee reacties in het proces van melaninevorming, de hydroxylatie van tyrosine tot 3,4-dopa en de oxidatie van dopa tot dopaquinon, dat vervolgens wordt omgezet hetzij in eumelanine, hetzij in pheomelanine [1, 4].

UVA- en UVB-straling zijn de voornaamste factoren die de pigmentatie van de huid kunnen verhogen. UV-straling heeft een directe inwerking op de melanocyten, met name door het creëren van een oxidatieve omgeving en het veroorzaken van beschadigingen aan het DNA van de melanocyten.

De pro-opiomelanocortine peptiden, α-MSH en ACTH, spelen eveneens een belangrijke rol in de regulering [3, 5, 6]. Deze worden na UV-bestraling geproduceerd door de keratinocyten en werken in op de melanocyten, die de MC1-R receptor tot expressie brengen. Na stimulering brengt deze receptor een verhoging teweeg in de intracellulaire concentratie aan AMPc. Dit AMPc speelt een centrale rol bij het stimuleren van de melanogenese, maar ook bij het vervoer van de melanosomen [2, 3]

Peptide-6 is een Biomimetische hexapeptide agonist van α-MSH (α-Melanocyte Stimulating Hormone) en werkt dus analoog aan melanotrope hormonen. Dankzij de affiniteit van Peptide-6 - Pro-melanine met de receptor MC1-R leidt deze peptide tot activering van de metabolische weg van het AMPc en induceert de activiteit van het enzym tyrosinase en dus de productie van melanine.

 

 • Peptide-6 - Pro-melanine stimuleert de melanogenese in vitro en in vivo

 

De werking van Peptide-6 - Pro-melanine op tyrosinase is in vitro geëvalueerd met een dosis L-DOPA van 475 nm. Hieruit blijkt dat dit peptide de activiteit van tyrosinase met 83% verhoogt. Tegelijkertijd stimuleert het de synthese van AMPc [7] en werkt in op de morfologie van kweken van menselijke melanocyten: het bevordert de vorming van dendriten en de cellichamen zijn groter [8].

Klinisch onderzoek uitgevoerd op 12 vrouwen met de huidtypen III en IV heeft aangetoond dat het lokaal aanbrengen van een gel met 5% Peptide-6 – Pro-melanine de bruining aanzienlijk verbetert [9]:

 • Het verhoogt de pigmentatie van de huid met 54% vergeleken met de placebo.
 • Het zorgt voor een aanzienlijke toename van melanine, +65% vergeleken met de placebo.

 

 • Peptide-6 - Pro-melanine beschermt en herstelt het door UV-straling beschadigde DNA

 

Een "kometentest" heeft het vermogen van Peptide-6 aan het licht gebracht om het DNA in de menselijke melanocyten te beschermen tegen UVA- en UVB-straling [10]. Het beschermt het DNA tegen oxidatieve beschadigingen veroorzaakt door UV-stralen [11].

Op huidweefselkweken getest Peptide-6 - Pro-melanine vermindert het aantal door bestraling verbrande cellen. Het beschermt de keratinocyten en leidt tot herstel van de door UV-straling veroorzaakte DNA beschadigingen [12].

 

 • Peptide-6 - Pro-melanine kalmeert de huid

 

Voorbehandeling van de keratinocyten met deze peptide vermindert de productie van IL-α vergeleken met de geïrriteerde, maar niet behandelde huid van de controlegroep [13]. Bovendien remt het aanzienlijk de PGE2 (prostaglandine) om de ontstekingsreactie te beperken [14].

Peptide-6 - Pro-melanine stimuleert de productie van melanine (een beschermend pigment dat de bruining veroorzaakt) en draagt bij tot de bescherming en het herstel van het DNA in de cellen, daarom is deze Actieve stof perfect geschikt om de bruining te optimaliseren en verlengen.

 

 • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Peptide-6 is een hexapeptide dat wil zeggen een combinatie van 6 aminozuren die van nature aanwezig zijn in het menselijk lichaam. Deze peptide stimuleert de productie van melanine door de melanocyten. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat Peptide-6 op die manier de bruining aanzienlijk verbetert. Bovendien is aangetoond dat Peptide-6 het door UV-straling beschadigde DNA beschermt en herstelt. Het is dus een interessante Actieve stof om de bruining te bevorderen en tevens de huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon.

Het gebruik ervan betekent natuurlijk niet dat men geen maatregelen moet nemen om zich tegen de zon te beschermen. Deze maatregelen zijn weliswaar bekend, maar het kan nooit kwaad kan om er nog eens op te wijzen: vermijd opzettelijke blootstelling aan de zon in het bijzonder tussen 12.00 en 16.00 uur, gebruik een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor voor UVB (SPF 50+) en UVA (PPD index die gelijk moet zijn aan minstens een derde van de SPF waarde). Overmatige blootstelling aan de zon kan namelijk voortijdige veroudering van de huid en het ontstaan van huidkanker tot gevolg hebben.

 

 • EFFICIËNTE DOSIS

Alle wetenschappelijke publicaties en onderzoeken, de gangbare toepassingen van deze Actieve stof en de mening van onze expert hebben geconcludeerd tot het gebruik van de pure Actieve stof Peptide-6 - Pro-melanine in een dosering van 5%, ofwel 1 mg per flacon van 100 ml.

 

 • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Approaches to Identify Inhibitors of Melanin Biosynthesis via the Quality Control of Tyrosinase. Ando H. Journal of Investigative Dermatology, 127 : 751-761. 2007.

[2] Mélanogenèse. Passeron et al. Cosmétologie et Dermatologie esthétique, 50-020-C-10. 2005. Abdel-Malek Z et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92 : 1789-1793. 1995.

[3] The melanogenesis and mechanisms of skin-lightening agents – existing and new approaches. Gillbro JM and Olsson MJ. International Journal of Cosmetic Science, 33: 210-221. 2011.

[4] A Chemist’s View of Melanogenesis. Ito S. Pigment Cell Res. 16: 230- 236. 2003.

[5] α-Melanocyte stimulating hormone and its analogue Nle4DPhe7-MSH affect morphology, tyrosinase activity and melanogenesis in cultured human melanocytes. Hunt G et al., Journal of Cell Science, 107: 205-211. 1994.

[6] Mitogenic and melanogenic stimulation of normal human melanocytes by melanotropic peptides.

[7] Onderzoek uitgevoerd door het Europees instituut voor celbiologie, onder leiding van C Gonindard. Unipex (leveranciersdocument).

[8] Onderzoek uitgevoerd door het Europees instituut voor celbiologie, onder leiding van I Tomatis. Unipex (leveranciersdocument).

[9] Onderzoek uitgevoerd door het instituut voor klinisch onderzoek, onder leiding van P. Lenoble en E. Camel. Unipex (leveranciersdocument).

Activiteit Metodo e durata
Prodotto testato e dose
Risultati

Melanogenese

Onderzoek op 12 vrouwen met de huidtypen III en IV.

1e fase: Lokaal aanbrengen van de producten op de binnenzijde van de onderarm (een product per arm, 2µl/cm² op 75cm²), 2 maal daags gedurende 2 weken zonder blootstelling aan de zon.

2e fase: zonnebestraling door een UVA+UVB lamp met 0,6 DEM aan het eind van de behandeling, gedurende 4 opeenvolgende dagen.

3e fase: evaluatie op dag 21 van 3 parameters: pigmentatie (numerieke schaal uitgevoerd door een dermatoloog), pigmentconcentratie en ultrastructurele analyse van de biopsies van elke vrijwilliger.

Gel met 5% Peptide-6 – Pro-melanine of placebo gel

 • Pigmentatie: statistisch significant verschil tussen de pigmentatie geïnduceerd door de 2 geteste producten: de met Peptide-6 – Pro-melanine behandelde zone heeft een 54% hoger niveau van pigmentatie
 • De concentratie aan melanine is gekwantificeerd door beeldanalyse van de biopsies: het aanbrengen van 5% Peptide-6 – Pro-melanine veroorzaakt een aanzienlijke verhoging van melanine, + 65% vergeleken met de placebo gel.
 • De ultrastructurele analyse van de keratinocyten en van de melanosomen is geëvalueerd door middel van microscopie: de donkere pigmenten zijn overvloedig aanwezig in de basaallaag van het stratum germinativum, er is een ophoping van melanine geconstateerd in de boven de kern gelegen regio van de keratinocyten. Tot slot constateert men eveneens een groter aantal keratinocyten met melanosomen en van groter formaat, een karakteristieke verdeling die een kap vormt ter hoogte van de apicale pool van de cel.

[10] Onderzoek uitgevoerd door de Université de la Méditerranée – Aix Marseille II, onder leiding van M De Meo. Unipex (leveranciersdocument).

[11] Onderzoek uitgevoerd door het Europees instituut voor celbiologie, onder leiding van E Loing. Unipex (leveranciersdocument).

[12] Onderzoek uitgevoerd door Straticell, onder leiding van N Belot et E Loing. Unipex (leveranciersdocument).

[13] Onderzoek uitgevoerd door het Europees instituut voor celbiologie, onder leiding van I. Tomatis. Unipex (leveranciersdocument).

[14] Onderzoek uitgevoerd door het INSERM van Montpellier. Unipex (leveranciersdocument).