XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

De onderhuidDe onderhuid: de onderste laag van de huid

De onderhuid vormt de dikste laag van de huid, die door middel van elastine- en collageenvezels aan de lederhuid vastzit. Zij bestaat voornamelijk uit adipocyten, cellen die gespecialiseerd zijn in de productie en de opslag van vetten. Deze vetten zijn nodig voor een goede werking van iedere huidcel want wanneer zij degenereren, produceren zij vitale energie. Samen vormen de adipocyten een soepel, vervormbaar steunweefsel met "schokdempende" eigenschappen, waarmee het een ware "matras" voor de huid is. Deze cellen hebben verder een isolerende functie en dragen daarmee bij aan de thermoregulatie van de huid.

De adipocyten: bestanddelen van de onderhuid

Adipocyten zijn zeer grote cellen. Deze ware energievoorraden zijn in staat de vetten op te slaan in de vorm van triglyceriden in blaasjes. Behalve deze energiefunctie nemen deze cellen ook deel aan de productie van bepaalde hormonen (oestrogeen) en aan de synthese van moleculen die betrokken zijn bij ontstekingsreacties. Er bestaan 2 soorten adipocyten:

  • Witte adipocyten, die 15 tot 20% van het gewicht van een persoon uitmaken en als één van de grootste energievoorraden van het organisme worden beschouwd.
  • Bruine adipocyten die men in grote hoeveelheden terugvindt bij dieren die overwinteren en bij zuigelingen. Tijdens de bevalling helpen deze met name de baby om zich aan het plotselinge temperatuurverschil (moederbuik 37°C, uitwendige omgeving 20°C) aan te passen.

 

Wanneer de onderhuid niet meer functioneert

Hoewel hun aantal na de puberteit meestal constant blijft, kunnen de adipocyten zich wel een leven lang vermenigvuldigen vanuit een percursor cel, ook wel pre-adipocyt genaamd. De grootte van een adipocyt is zeer variabel. Hoe meer lipiden een adipocyt opslaat (verkregen uit voeding), hoe groter hij wordt, tot tientallen keren zijn oorspronkelijke inhoud. Door dit fenomeen neemt men in gewicht toe. Daarentegen bevrijden de adipocyten tijdens een dieet de vetzuren en suikers in het organisme, die energiebronnen vormen. Wanneer er door de voeding teveel vetzuren worden aangevoerd, worden deze opgeslagen in de adipocyten, waarvan het volume toeneemt... Uiteindelijk krijgt de huid een bobbelig uiterlijk: een sinaasappelhuid. Stress, veranderingen in de hormonenhuishouding of een slechte bloedsomloop kunnen dit fenomeen nog versterken. Aanbevolen Pure werkstof: A90 Cafeïne : de Pure werkstof tegen cellulite