XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
HYDROXYPROLINE
Belangrijkste indicatie: stevigheidsverlies
PURE ACTIEVE STOF A91
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam : DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE
  • Voor meer dan 75% pure molecule verkregen d.m.v. biosynthese
 

Hydroxyproline is een aminozuur dat voornamelijk aanwezig is in het collageen, een eiwit van de botstructuur, het bindweefsel en de huid. Met zijn precursor, proline, maken zij 25 tot 30% deel uit van het totaal van alle aminozuren die het collageen vormen.
Collageen is het eiwit dat het meeste voorkomt in het menselijk lichaam.
Tijdens de synthese van het collageen synthetiseren de fibroblasten het tropocollageen, de precursor van het toekomstige collageen. Hydroxylatie van de prolines van het tropocollageen in hydroxyproline is de cruciale synthesereactie van het collageen. Het schijnt dat hydroxylatie van proline post-traductioneel is. Deze reactie wordt gekatalyseerd door een enzym, prolyl hydroxylase, in aanwezigheid van vitamine C. Hydroxylatie helpt:
• de collageenmolecule te stabiliseren, door de vorming van covalente bindingen tussen de verschillende aangrenzende polypeptideketens
• de eiwitten te beschermen tegen de vertering door de proteasen
• een goede afscheiding mogelijk te maken in de intercellulaire ruimte.
Tijdens de turnover van het collageen worden zijn twee aminozuren uitgezouten in een vrije vorm of in de vorm van dipeptiden. Het niet-gemetaboliseerde gedeelte wordt geëlimineerd via de urine. Met de meting van vrije en gebonden hydroxyproline in de urine kunnen de stofwisseling van het collageen en stoornissen hierin beoordeeld worden.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Hydroxyproline werkt op het niveau van de opperhuid en de lederhuid en leidt tot een toename van de synthese:

• Van de ceramiden door de activering van de wildgroei van keratinocyten ter hoogte van de opperhuid [1-2].
Dipalmitoyl hydroxyproline is beschreven als herstellingsfactor voor de opperhuid, met name als helende stof.
Deze wordt beschreven als een stof die het uiterlijk van de menselijke huid verbetert, met name bij veroudering, door deze dikker te maken. Hydroxyproline zou invloed hebben op de door zonlicht veroorzaakte veroudering en meer in het bijzonder op de rimpels [2].

• Van het collageen door de fibroblasten, door een indirecte invloed op de lederhuid [1-2].
Een in vivo studie bij 15 vrouwen tussen de 44 en 55 jaar op de helft van het gezicht toont de werking van hydroxyproline in een emulsie met een formule van 1% tegen een placebo (tweemaal daagse toepassing gedurende 1 maand). Het huidreliëf van het kraaienpootje en het vochtgehalte worden geëvalueerd. Bij 60% van de personen leidt de hydroxyproline tot een afname van de diepte van de gemiddelde rimpels met 3%, van het gerimpelde oppervlak met 35% ten opzichte van de placebo. Het vochtgehalte neemt toe met 18%. [3]

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Hydroxyproline vormt een belangrijk bestanddeel van het collageen. Er worden afgeleide verbindingen voorgesteld om herstellingsverschijnselen van de lederhuid en de ontsteking te reguleren. Oxaceprol (acetyl hydroxyproline) is op therapeutisch gebied het meest bekende derivaat. Er werden zichtbare effecten verkregen en er is een verzoek voor toestemming voor het in de handel brengen ingediend.

De meest gebruikelijke indicatie van chirurgen voor oxaceprol is de heling van hypertrofie en/of ontstekingen. De dosis is in dat geval 10% met een topische toepassing.

Het voorgestelde derivaat is een dipalmitoyl, een lipoaminozuur met een beter penetratievermogen dan het zuivere aminozuur. Hoewel er minder documentatie bestaat over deze actieve stof dan over de acetylvorm, schijnt het dat deze een bepaalde werking op de huid heeft. De dosis is echter veel lager dan die voor farmaceutische toepassingen gebruikt wordt.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Hydroxyproline in een dosis van 80 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Manufacture and physiological activities of hydroxyproline. Kobayashi et al. Frag J, 31(3): 37-43. 2003.

[2] From Self tanners to sunscreens as skin protectants. Fox C. Cosmetics&Toiletries 118(10): 26-32. 2003.

[3] Evaluation et comparaison des effets anti rides, hydratant et raffermissant d’un actif formulé contre un placebo. Miquey-Pallandre PL et al, Dermscan, n°98609


Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.