XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

EEN PURE WERKSTOF = EEN OPLOSSING
GERICHTE BEHANDELINGEN AAN DE HAND VAN UW HUIDPROBLEMEN

(U kunt selecteren tot 4 problemen)










Vermoeidheid



Stress





Roken




Verontreiniging



Medicijnen








Airconditioning / verwarming


Klimaatveranderingen





Onevenwichtige voeding




Epileren



Scheren



Hard water

Na een zwangerschap









BALANS VAN
UW HUIDPROBLEMEN