XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

De betaling

> Welke betaalmiddelen worden geaccepteerd?

Wij accepteren uitsluitend online betalingen met een creditcard en Paypal. Alleen de volgende creditcards worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Maestro. American Express kaarten worden niet geaccepteerd. De bestelling dient onmiddellijk betaald te worden. Betaling is alleen mogelijk in euro's. Op het moment van uw bestelling moet u de gegevens van uw creditcard vermelden die u gevraagd worden (pasnummer, geldigheidsdatum, versleutelingscode op de achterzijde van de pas).

> Kan ik met een cheque betalen?

Het is niet mogelijk om online uw bestelling per cheque te betalen. Voor het betalen kunt u alleen een creditcard of Paypal gebruiken.

> Kan ik in een andere valuta dan de euro betalen?

Het online betalen van uw bestelling kan uitsluitend in euro's.

> Gaat het betalen op een beveiligde wijze?

Etat Pur beschikt over het beveiligde betalingssysteem Mercanet van het bankconcern BNP Paribas. De volledige transactie wordt in een versleutelde modus verzonden naar een via SSL (Secure Socket Layer) beveiligde bankserver. Er worden geen bankgegevens op onze server bewaard: het invulformulier wordt rechtstreeks gehost door onze partner, de bank BNP Paribas. Wij kunnen u zo een hoog veiligheidsniveau garanderen voor al uw transacties op de site etatpur.be

> Is de prijs inclusief BTW?

Ja de op de site weergegeven prijs van de producten is inclusief BTW.

Naar boven ^