XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
ELLAGINEZUUR
Belangrijkste indicatie: kwetsbaar geworden en fletse rokershuid
PURE ACTIEVE STOF A62
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam : ELLAGIC ACID
  • Voor meer dan 98% pure molecule verkregen d.m.v. biosynthese

 

Ellaginezuur is een antioxiderend polyfenol dat geëxtraheerd kan worden uit de schil van de Granaatappel. Dit zuur bevindt zich tevens in talrijke vruchten en groenten, zoals frambozen, aardbeien, cranberry's en noten. De weldadige werking van de granaatappel zijn al duizenden jaren bekend in het Oosten.
Tegenwoordig verschijnen er talrijke publicaties over één van de belangrijkste actieve stoffen hiervan, het ellaginezuur. Zijn eigenschappen worden gebruikt voor therapieën. Hiermee kan de verspreiding van kankercellen afgeremd worden. Het zou een zeer belangrijke rol spelen bij de preventie van huid-, long- en slokdarmkanker. Met zijn antioxiderende eigenschappen is het een uitgelezen ingrediënt voor cosmetica, in het bijzonder voor producten voor de huid.
Studies tonen aan dat roken ook een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van psoriasis, eczeem…

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

De rokershuid wordt beschreven als bleek, grauw en gerimpeld [1]. Andere epidemiologische studies hebben aangetoond dat chronisch roken een omgevingsfactor is die bijdraagt aan vroegtijdige veroudering van de huid [2, 3]. De vermelde mechanismen zijn talrijk [4]:
• Uitdroging van de stratum corneum door de rook, wat tot een verdunning van de hoornlaag leidt.
• Ophoping van dystrofische elastische vezels.
• Toename van de afbraak van de eiwitten in de celstructuur door metalloproteïnasen door een toename van de genexpressie van de  MMP-1 en MMP-3.
• Afname van de collageensynthese van type I en III, toename van het aantal cross-linkings tussen de collageenvezels en een verhoogde sensibilisering voor enzymenafbraak.
• Toename van het aantal rimpels door de gewoontes van de roker (samengeknepen lippen, halfgesloten ogen…)
• Verspreiding van superoxide ionen in verband met de door het roken ontstane oxidatieve stress.
• Verminderde vascularisatie van de huid in verband met een afname van de zuurstofaanvoer in de cellen.
Door zijn werking op de vezels van de extracellulaire matrix heeft ellagine een daadwerkelijke invloed op de rimpels.
• Invloed op de collageenvezels
Ellaginezuur verhoogt de uitdrukking van mRNA van het collageen van type I op een dosis-afhankelijke wijze en remt de uitdrukking af van mARN van de MMP-1, enzymen die het collageen afbreken [5].
Ellaginezuur verhoogt de uitdrukking van mRNA van het collageen van type I met 41% tot 1.10-4% op dosis-afhankelijke wijze. Deze waarde is te vergelijken met die van ascorbinezuur. Een test volgens de RT PCR methode toont aan dat ellaginezuur met 1.10-4% de uitdrukking van de MMP-1 MET 15% afremt [5]. Een studie toont aan dat een extract van granaatappel rijk aan ellaginezuur de synthese van pro-collageen van type I stimuleert en de productie van MMP-1 door de fibroblasten afremt [6].
• Invloed op de elastinevezels met 1.10-4 %
Ellaginezuur heeft een beschermende invloed op de elastinevezels tegen de enzymenafbraak (MMP, protease, elastase). Door zich aan de vezels te hechten wordt hun stabiliteit en daarmee hun levensduur verhoogd [7]. Het heeft tevens een stimulerende werking ten opzichte van elastogenese.
Op menselijke explantaten die 10 dagen in leven werden gehouden, werd aangetoond dat de behandeling met ellaginezuur de elastogenese aanzienlijk verhoogt (+67% +/-6). Op kweken van fibroblasten afkomstig uit de lederhuid werd aangetoond dat ellaginezuur tot een betere werking van de stimulatoren van elastogenese ProK-60 leidt (22% +/-4) [7]. Op kweken afkomstig uit de lederhuid toont een studie aan dat ellaginezuur tot dikkere elastinevezels leidt ten opzichte van niet behandelde kweken. Ook in aanwezigheid van antitropoëlastine toont een western blot test aan dat de behandeling met ellaginezuur helpt om de elastinevezels van 70 kDA intact te houden [7]. Anderzijds werd aangetoond dat ellaginezuur een sterk afremmende werking heeft op elastase (IC50 (concentratie waarmee 50% van de activiteit van elastase kan worden afgeremd) =4.6 μg/ml) [5].
• Vrije radicalen bestrijdende activiteit
Ellaginezuur heeft een complete, krachtige vrije radicalen bestrijdende werking waarmee de huid op efficiënte wijze beschermd wordt tegen de effecten van oxidatieve stress en derhalve tegen vroegtijdige veroudering [5].
Via de DPPH-methode toont ellaginezuur een groot vrije radicalen bestrijdend vermogen (SC50 (concentratie waarmee 50% van de DPPH radicalen kunnen worden afgeremd) = 2.5 μg/ml), en zelfs veel meer dan dat van BHT [5].
Een kometentest en een DCFH-test bevestigen de werking van ellaginezuur ten opzichte van oxidatieve stress veroorzaakt door H2O2 en bleomycine op de kweken van CHO-cellen. Er wordt een aanzienlijke vermindering van beschadigingen van DNA geconstateerd bij aanwezigheid van de actieve stof [8].
Ellaginezuur beperkt het peroxidatiepercentage van de lipiden van de huid, veroorzaakt door oxidatieve stress [9].

 

Ellaginezuur heeft eveneens invloed op de pigmentering van de huid, via een afremmende werking op de melanogenese [10].
De fletse huid wordt zo weer stralend. Een in vivo studie met 16 vrijwilligers (19-45 jaar) toont aan dat ellaginezuur met 0.5% op aanzienlijke wijze de behandelde zones depigmenteert t.o.v. de niet-behandelde zones [10].
Meer in het algemeen werd aangetoond dat een extract van granaatappel, rijk aan ellaginezuur, de regeneratie van de leder- en opperhuid stimuleert [6].
Ellaginezuur is de ideale kandidaat voor de behandeling van de rokershuid, die gekenmerkt wordt door een versnelde veroudering, een dunne, verslapte huid, een fletse, niet stralende teint en een grote behoefte aan ontgifting.

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Ellaginezuur behoort tot de klasse van Polyfenolen, waarvan het de essentiële eigenschappen betreffende de bescherming van ROS (Reactive Oxygen Species) producerende oxidatieve mechanismen bezit. Het is een goede kandidaat voor problemen die verband houden met de door een slechte levenshygiëne aangetaste huid die deze problemen bevordert (in het bijzonder rokers). Biologische celstudies bevestigen het belang hiervan, bij gebrek aan uitgebreide klinische studies over dit gebruik. Onder de polyfenolen is zijn structuur origineel, deze reageert zeer sterk en is sterk metaboliseerbaar door de aanwezigheid van een dubbele lacton. De molecule is in staat bepaalde overgangsmetalen te complexeren, vandaar zijn activiteit op de metalloproteïnen. Men dient echter het gebruik hiervan te vermijden bij de allergische en veel aan de zon blootgestelde huid, rekening houdend met de chemische structuur van de molecule, ondanks het feit dat op dit moment deze originele actieve stof slechts zeer recent gebruikt wordt in de dermatologie en er tot nu toe geen geneesmiddelencontrole i.v.m. problemen nodig was.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Alleginezuur in een dosis van 70 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Tabac et peau. Biver-Dalle et al. Annales de dermatologie et de vénérologies, 137: 568-572. 2010.
[2] Tabacco smoke causes premature skin aging. Morota A. J dermatol Sci, 48: 169-123. 2007.
[3] Smoker’s wrinkles: epidemiological and pathogenic considerations. Francès C. ClinDermatol, 16: 565-570. 1998.
[4] Cutaneous effects of smoking. Freiman A et al. J Cutan MedSurg, 8: 415-423. 2004.
[5] Anti-wrinkle activity of Platycarya strobilacea extract and its application as a cosmeceutical ingredient. Kim YH et al. J Cosmet Sci., 61(3): 211-24. 2010.
[6] Pomegranate as cosmeceutical source: Pomegranate fractions promote proliferation and pro collagen synthesis and inhibit matrix metalloproteinase-1 production in human skin cells. Aslam MN et al, 103(3): 311-318. 2006.
[7] Ellagic and Tannic Acids Protect Newly Synthesized Elastic Fibers from Premature Enzymatic Degradation in Dermal Fibroblast Cultures. Felipe Jimenez et al. Journal of Investigative Dermatology, 126: 1272–1280. 2006.
[8] Strong antioxidant activity of ellagic acid in mammalian cells in vitro revealed by comet assay. Festa F et al. Anticancer research, 21: 3903-3908. 2001.
[9] Involvement of lipid peroxidation in necroisis of skin flaps and its suppression by ellagic acid. Ashoori F et al. Plast Reconstr Surg, 94(7): 1027-1037. 1994.
[10] A simple experimental method to study depigmenting agents. Abella ML et al, Int J Cosmet Sci, 29(4): 311-317. 2007

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.