XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
ECTOINE
Belangrijkste indicaties: overmatige blootstelling aan de zon,
voorbereiding van de huid op de zon
PURE ACTIEVE STOF A80
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam : ECTOIN
  • Voor meer dan 94% pure molecule verkregen d.m.v. biotechnologie
    Productie door micro-organismen uit zee
 

Ectoïne is een amfotere organische stof die zich met water bindt. Zij behoort tot de groep van compatibele oplossingen die in staat zijn de osmotische druk in de cellen te compenseren.
Ectoïne werkt als een cosmotroop, dat wil zeggen dat zij het omringende water kristalliseert, waardoor de ruimtelijke configuratie en de functionaliteit van de biopolymeren gestabiliseerd kunnen worden. Zij is alom aanwezig bij de halofiele bacteriën en werd ontdekt bij Ectothiorhodospira halochloris, Halomonas elongata, Brevibacterium linens, Halomonas SPC1, Volcaniella eurihalina, Deleya Salina, Bacillus pantothenticus, Bacillus halophilus, Vibrio costicola en Streptomyces parvulus.
Deze organismen overleven en ontwikkelen zich in extreme omstandigheden. Deze extremofiele bacteriën slagen er in zich aan werkelijk ongastvrije omstandigheden aan te passen (sterke dosis UV-stralen, droogte, extreme temperaturen, hoge ziltheid) dankzij ectoïne. De biopolymeren van de bacteriën worden gestabiliseerd door de ectoïne en worden zo beschermd tegen de schadelijke externe stressfactoren. Dit door de natuur ontwikkelde beschermconcept kan toegepast worden in de cosmetica.
Ectoïne biedt een holistische bescherming aan de huidcellen; zij werkt als een "chaperonne" voor de moleculen die vroegtijdige beschadiging van de cellen voorkomt. Haar eigenschappen worden in de cosmetica gebruikt tegen stressfactoren, zoals droogte, zout, warmte en vorst.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Ectoïne compenseert de osmotische druk en bezit een beschermende, stabiliserende functie op de biomoleculen in een droge omgeving.

• ectoïne is cosmotropisch, zij vormt een sterke structuur met water [1].
Waterstofverbindingen, en vooral het elektrostatische potentieel als amfoteer met zwitteronische kenmerken, zijn verantwoordelijk voor de affiniteit van ectoïne voor water [1]. Er zijn verschillende modellen voorgesteld om de stabiliserende eigenschappen van ectoïne uit te leggen, waaronder het uitsluitingsmodel. In dit model worden de compatibele oplossingen uitgesloten van de hydratatiesfeer van de eiwitten [2]

• In vivo verbetert ectoïne de barrièrewerking van de huid, hiermee wordt de huid beschermt tegen uitdroging [1].
Door Ectoïne van 1% gedurende 12 dagen aan te brengen, verbetert de hydratering tot 200% en tot 7 dagen na het stopzetten van de toepassing [1].

• Haar tegen zonlicht beschermende activiteit werd eveneens in vivo aangetoond.
Bij een topische toepassing met 1% zorgt zij voor een sterke, aanzienlijke celbescherming in termen van compensatie van de als gevolg van UV verminderde hoeveelheid cellen van Langerhans [3]. Bovendien vermindert zij met 4% het aantal verbrande cellen en de door UV veroorzaakte schade aan het ADN [3].
Extreme blootstelling aan de zon kan de vorming van huiduitslag, vroegtijdige huidveroudering, de ontwikkeling van photodermatosis en huidkanker veroorzaken. Na een sterke blootstelling aan de zon zijn de eiwitten het het DNA van de huidcellen beschadigd, zij hopen zich op en er vinden morfologische veranderingen plaats in de keratinocyten en de andere cellen van de huid. Als de cel onherstelbaar beschadigd is door blootstelling aan UV, sterft de cel aan de hand van apoptotische mechanismen, wat leidt tot het verschijnen van verbrande cellen in de opperhuid. Door zijn tegen zonlicht beschermende activiteit vermindert ectoïne de door blootstelling aan de zon veroorzaakte beschadigingen en wordt de huid beschermd tegen de schadelijke werking hiervan.

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Deze natuurlijke, zeer vochtaantrekkende molecule bezit bepaalde overeenkomsten met ureum en AHA's met de verdeling van de elektronische ladingen Zij bezit het vermogen waterstofverbindingen aan te maken en het vocht te fixeren. Hierdoor heeft zij grillige, niet zeer specifieke eigenschappen die door talrijke werken bevestigd worden.
Zij speelt een stabiliserende rol in de biologische structuren. Het zure karakter van de molecule doet een van de pH-waarde afhankelijke activiteit vermoeden, maar dit is nog niet voldoende beschreven in de vakliteratuur. Het is mogelijk dat een zure pH-waarde gunstiger is (ca. 4,5).
Net als voor al deze moleculefamilies wordt de dosis bepaald aan de hand van de gewenste modulatie van de omgeving. Een gunstig percentage zou tussen 1 en 5% kunnen liggen. De indicatie blijven de hydratatie en de hieruit voortvloeiende bescherming van de huid. Haar belang als aanvulling op andere beschermende stoffen kan voor zonneproducten gelden. Deze actieve stof zou een goede aanvulling op de basis zonneproducten zijn.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Ectoïne in een dosis van 420 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] The multifunctional role of ectoine as a natural cell protectant. Graf R et al. Clin Dermatol. 26(4):326-33. 2008.
[2] Compatibles solutes halophilic eubacteria : molecular principles, water-solute interaction, stresss protection. Galinski E.A. Experentia.
49(6-7):488-496. 1993.
[3] Complete photo protection : Going beyond visible endpoints. Pflücker F et al. SÖFW-journal, 131(7):20-30. 2005.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.

Meer weten:
- In vivo assessment of ectoin : a randomized, vehicule-controlled clinical trial. Heinrich U et al. Skin Pharmacol. Physiol. 20:211-218. 2007.
[Doelmatigheidstest: verbetering van de hydratatie en de oppervlakteparameters van de huid]
- Ectoin : an effective natural substance to prevent UVA-induced premature photoaging. Buenger J et al. Skin Parmacol. Physiol. 17:232-237. 2004.
[Preventie van door UVA veroorzaakte veroudering]
- Genotoxicity of visible light (400-800 nm) and photoprotection assessment of ectoin, L-ergothioneine and mannitol and four sunscreens. Botta C et al. J Photochem Photobiol B. 91(1):24-34. 2008.
[Bescherming tegen zonlicht: bescherming tegen beschadigingen aan het DNA.]
- Ultraviolet A-Induced Signaling Involves a Ceramide-Mediated Autocrine Loop Leading to Ceramide De Novo Synthesis. Grether-Beck S et al. J Invest Dermatol 125:545-553. 2005.
[Preventie antwoord ceramide]