XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

COLEUS
Belangrijkste indicaties: vermoeide huid, gespannen gelaatstrekken
PURE ACTIEVE STOF A61
Bibliografisch overzicht

INCI-naam: PLECTRANTHUS BARBATUS ROOT EXTRACT
Extract van Coleus barbatus getitreerd met Forskoline (gehalte >80%)
Forskoline is een diterpeen geëxtraheerd uit coleus barbatus, een uit India afkomstige plant behorend tot de familie der Lamiaceae. Zij is niet van nature aanwezig in het menselijk lichaam en haar therapeutische eigenschappen hebben bijgedragen aan het opduiken van deze plant in de traditionele geneeskunst in talrijke landen (Egypte, Afrika, Brazilië…). Zij wordt gebruikt voor de behandeling van darmstoornissen, hartziekten, buikkrampen, een branderig gevoel, ademhalingsproblemen…
Forskoline wordt in India eveneens als condiment gebruikt.
Voor de huid wordt zij gebruikt voor de behandeling van eczeem en psoriasis, twee huidziektes die gekenmerkt worden door een laag gehalte aan intracellulair cAMP.
Een vermoeide huid betekent een vertraging van de levensmechanismen van de huid. De oorzaken van een vermoeide huid kunnen verband houden met de omgeving, de levensstijl, seizoensveranderingen, een agressieve, verontreinigde omgeving, stress, grote vermoeidheid... De huidtextuur verandert en wordt ongelijkmatig, terwijl de teint flets wordt.

WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID
Forskoline heeft meerdere werkingen:

• Stimulering van het levensproces van de cellen:
Forskoline activeert het adenylaat cyclase, een enzym dat de synthese van cAMP (cyclische Adenosine Monofosfaat) katalyseert uit ATP [1, 2]. cAMP is een onmisbare verbinding voor de algemene stofwisseling en die van de huid. Onder normale omstandigheden wordt cAMP gevormd wanneer een specifiek hormoon, bijvoorbeeld epinefrine, zich bindt met een receptor van het celmembraan en de activering van adenylaat cyclase stimuleert. Forskoline omzeilt de hormonale activering van adenylaat cyclase.
Dientengevolge activeert zij rechtstreeks het adenylaat cyclase en het gehalte aan intracellulaire cAMP's neemt toe. Dankzij deze eigenschap vereenvoudigt en verbetert forskoline het vervoer van de voedingsstoffen naar de cellen van de huid.

• Stimulering van het bruin worden van de huid:
De melanogenese wordt van nature voornamelijk gestimuleerd door de UV-stralen die direct inwerken op de melanocyten en indirect door de productie van melanogene stoffen te stimuleren door de keratinocyten, het -melanocyte stimulating hormone (MSH) en het adrenocorticotropic hormon (ACTH) [3]. Door zich te verbinden met hun receptoren, activeren deze twee hormonen dan het adenylaat cyclase, het enzym dat de synthese van cAMP uit ATP katalyseert.
In vitro studies tonen de cruciale rol aan van de cAMP in de regulering van de melanogenese [3]. Er is namelijk een verband aangetoond tussen de cAMP en de toename van de melanogenese, door het activeren van proteïne-kinase A en de factor van transcriptie CREB, wat leidt tot een verhoging van de uitdrukking van Microphthalmia associated transcription factor (MITF).
Deze activeert de transcriptie van bepaalde melanocytproteïnen, waarvan de belangrijkste enzymen van de melanogenese, tyrosinase en TRP1, tot een verhoging van de melaninesynthese leiden [4].
Forskoline is een bekend bestanddeel dat een verhoging van de intracellulaire concentratie van cAMP kan veroorzaken, door de werking van -MSH na te bootsen. Zij kan zo de melanogenese doen toenemen [5] door de differentiatie van de melanocyten te vergemakkelijken en de pigmentering te stimuleren [2].

• Effecten op de bestanddelen van de leder- en opperhuid:
De AHA's stimuleren de productie van GAG's (glycoaminoglycanen) in de leder- en opperhuid. Citroenzuur met 20% (2 keer per dag gedurende 3 maanden toegepast) verhoogt het gehalte aan GAG's in de leder- en opperhuid [1, 2]. Citroenzuur met 25% (2 keer per dag gedurende 6 maanden toegepast) verhoogt de dichtheid van de elastine- en collageenvezels ter hoogte van de lederhuid [1, 3].
Door de stimulerende werking op de opperhuid neemt de activiteit van de fibroblasten weer toe, zoals bij littekenvorming op de opperhuid.
Deze effecten zouden van invloed zijn op de verdikking van de huid zoals deze werd geobserveerd tijdens behandelingen met AHA's.

• Bescherming tegen de werking van de zon:
Zonnestralen veroorzaken letsel op het niveau van het DNA (vervormingen van de dubbele spiraal of aanmaak van covalente bindingen), gedeeltelijk door de vorming van vrije radicalen. Dit letsel wijzigt de structuur en de werking van het genoom.
Er werd aangetoond op menselijke keratinocyten en op een aan UVB blootgesteld gereconstrueerd huidmodel dat een voorbehandeling met forskoline van 0.08% leidt tot [5]:
- een aanzienlijke vermindering van de uitdrukking van poly ADP ribose polymerase, een enzym dat gaten in het DNA veroorzaakt.
- een aanzienlijke vermindering van het aantal verbrande cellen
- een aanzienlijke vermindering van de antistoffen die specifiek zijn voor beschadigingen van DNA (CPD en 64PP)
Een TUNEL-test bevestigt de beschermende werking van forskoline op het ADN. Meerdere studies tonen een verband tussen -MSH, MC1R en de toename van de herstellingen aan het DNA [6]. Forskoline zou zo invloed kunnen uitoefenen op de toename van de herstellingen aan het DNA, dankzij een werking die op die van -MSH lijkt. Bovendien zou forskoline de cellen van de apoptose beschermen door de uitdrukking te reguleren van MET en HGF, twee belangrijke stoffen die de cellen tegen apoptose beschermen [7].

Deze elementen tonen dat forskoline voorgesteld kan worden als middel voor de behandeling van de vermoeide huid.

DE MENING VAN ONZE EXPERT
Forskoline maakt deel uit van de tegenwoordig welbekende actieve stoffen die voornamelijk in de huidcosmetica gebruikt worden. Hiermee kan rechtstreeks adenylcyclase activeren en daardoor het gehalte van de "second messager" cAMP doen toenemen. Zij sluit dus de activeringen door de aan de proteïne G gekoppelde membraanreceptoren kort. Tot deze klasse behoren bijvoorbeeld de -receptoren en de melanocortine-receptoren (type 1) die het MSH fixeren.
De veroorzaakte activeringen zijn zeer divers en hangen af van de celtypes, maar wij vermelden hier 3 categorieën: keratinocyten ontstekingremmende modulatie, melanocyten en pigmentaire inductie, adipocyten en afbraak van de opgehoopte triglyceriden.
Het andere belang is de synergetische werking met de remmers van de fosfodiesterase (bijv.: cafeïne) voor een verhoogde werking in de hiervoor bekeken hoofdklassen.
De structuur van de actieve stof maakt een goede penetratie en een goede celbeschikbaarheid mogelijk. De combinatie van de actieve doses op de cellen en de verwachte penetraties maakt een aanbeveling van doses tussen 0,1% en 0,5 % pure actieve stof mogelijk. De combinatie met 5% cafeïne is interessant voor cellulite. Voor gezichtsverzorging (stevigheid, kleur) kunnen minder hoge doses gebruikt worden.
Het product wordt niet aanbevolen voor een aan couperose lijdende huid (bijvoorbeeld rutine gebruiken)

EFFICIËNTE DOSIS
Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Coleus in een dosis van 1,4 mg per flacon gebruikt moet worden.

BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.