XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
CITROENZUUR - AHA
Belangrijkste indicaties: fletse teint, minder stralende teint
PURE ACTIEVE STOF A60
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam :CITRIC ACID
  • Voor meer dan 91% pure molecule verkregen d.m.v. biotechnologie

 

Een minder stralende teint kan overeenkomen met de wasbleke teint die kenmerkend is voor de vette huid, in combinatie met verwijde poriën, of één van de gevolgen zijn van huidveroudering als gevolg van:
• Het verdikken van de hoornlaag door de ophoping van corneocyten waardoor de opperhuid minder transparant wordt
• Het verdunnen van de levende opperhuid
• Het vertragen van de activiteit en de turn-over (vernieuwing) van de keratinocyten
• Een grotere, onregelmatige dichtheid van de melanocyten.
De AHA's, die in staat zijn de cohesie van de corneocyten te wijzigen en zo het vervelproces kunnen versnellen, gaan de vernieuwing van de opperhuid moduleren.
Ten opzichte van andere AHA's heeft citroenzuur ook een adstringerende eigenschap, waarmee de verwijde poriën weer vernauwd worden en de huidtextuur fijner gemaakt wordt (een alom erkende eigenschap die vaak in verband gebracht wordt met het traditionele gebruik van de citroen).

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Door hun veelzijdige werking zijn AHA's in staat invloed uit te oefenen op talrijke parameters:
• Keratolytische/afschilferende werking:
AHA's wijzigen de krachten van intercorneocytaire verbindingen door de elektronegativiteit van de corneocyten te verminderen. De corneocyten zijn dragers van positieve ionenladingen (aminogroepen van de basisaminozuren die deel uitmaken van hun celmembranen) en negatieve ladingen (verbonden met groepjes fosfaten en sulfaten, die eveneens deel uitmaken van de membranen). Er wordt aantrekkingskracht gevormd tussen deze tegengestelde ladingen. In de concurrentieslag met de "fixerende" enzymen van de groepjes sulfaten en fosfaten aan het oppervlak van de hoorncellen nemen de AHA's de plaats in van deze enzymen en voorkomen zij het fixeren van deze groepjes. Het resultaat is een afname van hun dichtheid, waardoor de elektronegativiteit daalt. Door de afname van de cohesiekrachten wordt het vervellen vergemakkelijkt [1].
• Regulering van de hydratatie:
AHA's hydrateren, dankzij hun vochtaantrekkende en plastificerende eigenschappen, door hun opname op poolgroepen van keratine. Met hun hydraterende vermogen wijzigen de AHA's ook daar de ionische intercorneocytaire verbindingen, wanneer de stratum gehydrateerd is, neemt de afstand tussen corneocyten toe en nemen de verbindingskrachten daardoor af [1].
• Versnelde vernieuwing van de opperhuid:
De "oppervlakte peelende" werking van de AHA's veroorzaakt een verdunning van de hoornlaag. Dit fenomeen wordt begeleid door een verdikking van de levende opperhuid en een versnelde vernieuwing van de opperhuid, die vooral aan het begin van de behandeling geobserveerd wordt [1].
• Effecten op de bestanddelen van de leder- en opperhuid:
De AHA's stimuleren de productie van GAG's (glycoaminoglycanen) in de leder- en opperhuid. Citroenzuur met 20% (2 keer per dag gedurende 3 maanden toegepast) verhoogt het gehalte aan GAG's in de leder- en opperhuid [1, 2]. Citroenzuur met 25% (2 keer per dag gedurende 6 maanden toegepast) verhoogt de dichtheid van de elastine- en collageenvezels ter hoogte van de lederhuid [1, 3].
Door de stimulerende werking op de opperhuid neemt de activiteit van de fibroblasten weer toe, zoals bij littekenvorming op de opperhuid.
Deze effecten zouden van invloed zijn op de verdikking van de huid zoals deze werd geobserveerd tijdens behandelingen met AHA's.
• Controle van de pigmentering:
Er is aangetoond op huidbiopsies dat een behandeling met 25% citroenzuur (2 maal per dag gedurende 6 maanden toegepast) voor een betere, gelijkmatigere verdeling van melanine in de opperhuid zorgt [3].
• Opmerking:
AHA's (alfa-hydroxyzuren) staan met name bekend om hun krachtige keratolytische werking, dankzij hun zure carboxylfunctie, maar ook om hun tolerantieprobleem. In de litteratuur is duidelijk aangetoond dat de zure pH-waarde van preparaten met een AHA-concentratie verantwoordelijk waren voor eventuele irritaties. [Kneedler J, Sky S, Sexton L. Understanding Alpha-Hydroxy Acids. Dermatology Nursing; August 1998/Vol.10/No.4]
Citroenzuur is een AHA die als bijzonderheid heeft dat deze 3 carboxylfuncties bevat.
Afhankelijk van de pH in de omgeving zijn deze carboxylfuncties zuur (COOH) of basisch (COO-). Aan ieder van deze 3 carboxylfuncties wordt een pKa toegewezen, die overeenkomt met de pH-waarde waarbij de basische carboxylfunctie zuur wordt.
Als de huid een pH-waarde heeft van 5.5, heeft het citroenzuur met één van zijn pKa's van 6.4 één zure, en 2 basische functies (pKa 4.76 en 3.13).
Bij een pH-waarde van 5.5 lijkt de verhouding doelmatigheid/tolerantie de beste te zijn.

 

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

Citroenzuur maakt deel uit van de familie AHA's waarvan de kortste molecule glycolzuur is. Het is een driebasisch zuur met verwante 3 pKa's die voor een breder bufferbereik zorgen. De tolerantie wordt geacht beter te zijn dan die van de kortere AHA's (melkzuur, glycolzuur).
Voor deze chemische reeks is namelijk de vorming nodig van complexe waterstofverbindingen nodig die berust op de aanwezigheid van waterstof op de zure functie, zodat een formule nodig is in een zuur milieu met een pH-waarde onder de pKa (3,5-4). De tolerantie en doelmatigheid worden bepaald door de pH-waarde en de concentratie.
Het vervellen en de zuivering van ichtyosis werden aangetoond, de hoornlaag verbetert snel en vocht kan zich beter fixeren (binnen enkele dagen).
Tegelijkertijd zal de herhaalde "peelende" werking de opper- en lederhuid stimuleren. Er worden effecten op het gebied van de door zonlicht veroorzaakte veroudering verkrijgen, verwant aan retinoïdezuur (maar met een ander mechanisme).
De huid heeft ongeveer één maand nodig om zich aan de ontsteking en het door het aanbrengen veroorzaakte gevoel aan te passen. Er worden snelle effecten geobserveerd (oppepper), maar het kan enkele maanden duren voordat de op de rimpels meetbare effecten zichtbaar zijn.
De beste resultaten worden verkregen met hoge concentraties van 20% zuur en een pH-waarde onder de 4. Ook hier is uiteraard de samenstelling verantwoordelijk voor het evenwicht tussen doelmatigheid en tolerantie, dit is eigen aan de door de samensteller gewenste verhouding. Men moet echter niet vergeten dat de bij de eerste toepassing soms onaangename effecten betekenen dat het product werkt!

 

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Citroenzuur in een dosis van 3000 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Alpha-hydroxy-acides et vieillissement cutané. Gougerot-Schwartz A. Encycl Méd Chir, Cosmétologie et Dermatologie esthétique, 50-160-C-12, 7p. 2000.
[2] Citric acid increases viable epidermal thickness and glycosaminoglycan content of sun-damaged skin. Bernstein EF et al. Dermatol Surg. 23(8):689-94. 1997.
[3] Effects of alpha-hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, histologic, and ultrastructural study. Ditre CM et al. J Am Acad Dermatol. 34(2 Pt 1):187-95. 1996.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.