XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen

 

APIGENINE
Belangrijkste indicatie: kringen
PURE ACTIEVE STOF A08
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: APIGENIN
  • Voor meer dan 95% pure molecule
    grapefruitextract (Citrus paradisi)
 

Apigenine is een natuurlijke flavonoïde die men in diverse groenten en vruchten vindt, zoals peterselie, ui, selderlij, thee en grapefruit. Eén van de meest gebruikelijke bronnen voor de consumptie van apigenine is kamille. Apigenine is ook te vinden in rode wijn en bier. Apigenine wordt erkend als een bioactieve flavonoïde met ontstekingremmende, antioxiderende, anti-angiogene, allergiewerende, anti-genotoxische en kankerwerende eigenschappen.

 

Epidemiologische studies suggereren dat een voeding met veel flavonen het risico van bepaalde kankersoorten zou verminderen, met name borst-, darm-, huid- en prostaatkanker. Er wordt gesuggereerd dat apigenine een beschermende werking zou hebben bij andere ziektes veroorzaakt door oxidatieve processen, zoals hart- en vaataandoeningen en neurologische aandoeningen. Apigenine zou tevens ontgiftende eigenschappen hebben, door het induceren van UGT glucuronosyltransferase, die verantwoordelijk is voor de conjugatie van glucuronzuur.

Deze reactie is de belangrijkste eliminatiewijze voor medicijnen, xenobiotica (kankerverwekkende en fytochemische stoffen) en endogene substraten, zoals bilirubine en steroïden.

 

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID

Apigenine heeft chemopreventieve en ontstekingremmende eigenschappen. Na blootstelling aan de zon zorgt deze namelijk voor een sterke toename van apoptose, het mechanisme van cel-zelfmoord [1]. Het vrijkomen van prostaglandine, nitriet en arachidonzuur wordt hiermee afgeremd [2, 3, 4].

 

Apigenine bezit talrijke vasculaire eigenschappen. De stof maakt de haarvaten minder kwetsbaar door de huidmatrix te versterken en het microvasculaire netwerk te ondersteunen. Zij remt namelijk een collagenase, matrix metalloproteïnase 1, en vermindert diens uitdrukking d.m.v. het afremmen van de activering van het eiwit AP-1[5]. Hierdoor vermindert de afbraak van het collageen van de huidmatrix.

Bovendien wordt hiermee het natuurlijke vermogen bilirubine te elimineren, verbeterd. De glucuronoconjugatiereactie wordt gekatalyseerd door de UDP-glucuronyltransferase 1A1 (UGT1A1). Dit enzym is te vinden in talrijke weefsels, in grote hoeveelheden in de lever en wordt uitgedrukt door keratinocyten en fibroblasten, hoewel met een lager basaal percentage. Apigenine veroorzaakt een toename van de glucuronidatie van chrysine met 346% door middel van de UGT1A1 [6]. De inductie van UGT1A1 door apigenine wordt verkregen door de translokatie van NfB [7].

Met zijn antioxiderende eigenschappen remt apigenine lipoxygenase sterk af [8]. Hierdoor is er minder peroxidatie van de lipiden.

De door kleuring van de bloedvaten getekende kringen staan rechtstreeks in verband met de toestand van de bloedsomloop. Een vermindering van de microcirculatie van het bloed uit zich door donkerdere, sterker gemarkeerde en zichtbaardere haarvaten. De wanden van de bloedvaten zijn minder elastisch en minder hermetisch, waardoor plaatselijk verwijding en bloedstuwing ontstaan. Deze stagnering van het bloed leidt tot een doorlatendheid van de bloedvaten en het bloed wordt via de haarvaten naar de interstitiële ruimte gevoerd. Er hoopt zich dan hemoglobine op in het infra-orbitale gedeelte en deze verandert door oxidatie in biliverdine, bilirubine of ijzer. Biliverdine is een donkergroen-paars pigment en bilirubine een oranje tot donkerrood pigment. Zij veroorzaken deze voor de vermoeidheid kenmerkende kleuring onder onze ogen door zich op te hopen in de opper- en lederhuid.

Het vrijkomen van ijzer draagt bij tot een verergering van de blauwe kleur van de kringen, die hiermee paars wordt. Het pro-oxiderende karakter van ijzer op de peroxidatie van de lipiden, die ook een verergerende pro-inflammatoire situatie veroorzaakt als gevolg van de vaatverwijdende eigenschap, is een extra oorzaak voor de activering van lekkend bloed en van een pigmentering die op de lange termijn een bruine kleur geeft.

Apigenine versterkt de wanden van de bloedvaten door collagenase af te remmen, verhoogt het vermogen bilirubine te elimineren door de inductie van UT1A1 en remt de peroxidatie van de lipiden af door het afremmen van de lipoxygenase, waarmee vaatverwijding, en dus pigmentering, vermeden wordt.
Deze elementen tonen dat apigenine een uitstekende actieve stof is voor de behandeling van door de kleuring van de bloedvaten getekende kringen.

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT

De originaliteit van deze flavonoïde, met de activiteiten van zijn chemische klasse, zit hem in de in vitro evaluatie van zijn vermogen de activiteit te verhogen van glucuronyl transferase, een enzym uit de glucuronoconjugatie, een belangrijk proces bij het verhogen van de oplosbaarheid en de eliminatie van de waterafstotende moleculen in het organisme. Op grond hiervan zou hiermee de eliminatie van pigmenten resulterend uit de afbraak van hemoglobine bevorderd kunnen worden.
Deze molecule werd voorgesteld om de door kneuzingen of zelfs kringen veroorzaakte kleuring te verbeteren...
Overtuigende klinische bewijzen met een interessante ratio zullen zonder twijfel verschijnen bij gebruik van deze actieve stof, die nieuw is in de cosmeticawereld. Deze is verwant aan de rutine en de ruscogenine.
De optimale actieve concentratie is nog niet volledig onderzocht.
Bij ons weten zijn er geen studies over percutane penetratie beschikbaar, maar de structuur van de molecule zal zeer waarschijnlijk gunstig zijn voor een doorvoer in een hydro-alcoholisch of glycolhoudend medium.
Voor de preventie van oxidatieve schade zou de molecule gebruikt kunnen worden als andere antioxidanten. Bij een verbetering van de kringen moet het gebruik vervolgd worden en het is mogelijk dat de activiteit enkele dagen nodig heeft om zich volledig uit te drukken.
Andere effecten: de regularisering van de pigmentering wordt in enkele documenten vermeld. Met zijn (fenol-) structuur en werkingsmechanismen (elektronische vanger) is de molecule een geloofwaardige kandidaat voor het egaliseren van de teint of voor een aanvullende behandeling van vitiligo.
Er wordt interactie met CPY (cytochroom P) gemeld (interferentie met de oxidatieve metabolie).

EFFICIËNTE DOSIS
Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Apigenine in een dosis van 25 mg per flacon gebruikt moet worden.

 

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

[1] Enhancement of UVB-Induced Apoptosis by Apigenin in Human Keratinocytes and Organotypic Keratinocyte Cultures. Abu-Yousif AO et al. Cancer Res, 68(8):3057-3065. 2008.

[2] Apigenin Prevents UVB-Induced Cyclooxygenase 2 Expression: Coupled mRNA Stabilization and Translational Inhibition. Tong X et al. Mol Cell Biol. 27(1):283-96. 2007.

[3] Suppression of inducible cyclooxygenase and inducible nitric oxide synthase by apigenin and related flavonoids in mouse macrophages. Liang YC et al. Carcinogenesis. 20(10):1945-52. 1999.

[4] Inhibition of TPA-induced cyclooxygenase-2 (COX-2) expression by apigenin throught downreglation of Akt signal transduction in human keratinocytes. Van Dross RT et al. Molecular carcinogenesis 44:83-91. 2005.

[5] Inhibition of mammalian collagenase, MMP-1, by naturally occuring flavonoids. Lim H. and Kim H.P. Planta Med. 73(12):1267-1274. 2007.

[6] Induction of human UDP-glucuronosyltransferase UGT1A1 by flavonoids-structural requirements. Walle UK, Walle T. Drug Metab Dispos. 30(5):564-9. 2002.

[7] Interactions between sulforaphane and apigenin in the induction of UGT1A1 and GSTA1 in CaCo-2 cells. Vanda Svehlikova et al. Carcinogenesis. 25(9):1629-37. 2004.

[8] Effect of flavonoids and cynarine from cynara cardunculus L. on lipoxygenase activity. Bezakova L. Acta facultatis pharmaceuticae universitatis comenianae Tomus LIV 2007.

 

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.