XSluiten

Door verder op onze site te browsen, aanvaardt u het gebruik van cookies waarmee wij diensten en aanbiedingen kunnen voorstellen waarvoor u belangstelling toont.

Meer weten en de cookies instellen
ALLANTOÏNE
Belangrijkste indicatie: irriterende en gevoelige huid
PURE ACTIEVE STOF A47
Bibliografisch overzicht
 
  • INCI-naam: : ALLANTOIN
  • Voor meer dan 98% pure molecule verkregen d.m.v. biosynthese
 

Allantoïne is een afbraakproduct van urinezuur dat men terugvindt in het bloed en de urine van mensen en dieren. De stof is eveneens van nature aanwezig in sommige planten, zoals de "gewone smeerwortel", in de vorm van d-allantoïne, en kan, als racemisch mengsel, door middel van chemische synthese verkregen worden uit urinezuur (de L-allantoïne is niet actief). Verhoging van de temperatuur leidt tot racemisatie.
Allantoïne, die al 50 jaar in de geneeskunde gebruikt wordt voor de behandeling van talrijke infecties, brandwonden en zweren, wordt ook veel gebruikt in cosmetische formules voor lichaams- en haarverzorging, babyproducten, aftershaves, anti-transpirant. Deze molecule zou in de samenstelling van meer dan 1300 producten voorkomen.

  • WERKINGSMECHANISMEN / BEWIJZEN VAN DOELMATIGHEID
Voor wat betreft het werkingsmechanisme is aangetoond dat Allantoïne zich niet als een antisepticum gedraagt. Deze molecule bevordert de weerstand, de stabiliteit en de immuniteit van de cellen en versnelt hun ontwikkeling.
Op biologisch niveau zijn er verschillende hypotheses:
Voor wat betreft de biologische invloed schijnt het dat er een verband bestaat met de activiteit van de nucleïnezuren en meer in het bijzonder op het niveau van hun structuur en hun accumulatie in de cellen. Allantoïne houdt verband met de stofwisseling van purinebasen (guanine en adenine); het is hier namelijk een afbraakproduct van.
• Keratolytische werking [1]:
Allantoïne stimuleert het vervellen [2, 3] door de door de vernietiging van de cohesie-elementen beschadigde corneocyten te elimineren.
• Allantoïne bevordert de hydratatie van de opperhuid [2] door het vocht vangende vermogen van de corneocyten te vergroten.
• Allantoïne wordt voornamelijk gebruikt om zijn kalmerende en irritatie wegnemende eigenschappen [3, 4].
• Allantoïne bevordert heling en stimuleert de verspreiding van de cellen [1, 4, 5]

 

  • DE MENING VAN ONZE EXPERT
Het betreft een biomimetische molecule voortkomend uit de afbraak nucleïnebasen en urinezuur, die zich gedraagt als een vochtaantrekkende "poly-urea" waarvan het een aantal eigenschappen bezit: hydraterend, afschilferend door een verstoring van de "waterstof"-verbindingen met een hoge concentratie. Het is een goede conditioner van de stratum corneum, wat op zich de verlichtende, zuiverende en heling bevorderende eigenschappen zou kunnen verklaren. De cosmetische eigenschappen op het huidoppervlak zijn bekend, maar de andere eigenschappen zijn minder belangrijk en hierover bestaat weinig documentatie. De gebruiksdoses variëren van 0,5% voor een zeker weekmakend vermogen tot enkele procenten (5%) met een meer ontbindende werking, zoals bij urea.

 

  • EFFICIËNTE DOSIS

Alle publicaties en wetenschappelijke studies en gebruikelijke toepassingen van deze actieve stof en onze expert kwamen tot de conclusie dat de Pure actieve stof Allantoïne in een dosis van 240 mg per flacon gebruikt moet worden.

  • BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES
[1] Allantoin and aluminium derivatives in dermatological applications. Irwin I et al, Drug & cosmetic industry, 1959.
[2] Evaluation of the efficacity of allantoin. Henning T, Euro Cosmetics, 2: 20-22. 2001.
[3] Narrative of an investigation concerning an ancient medical remedy and its modern utilities, the Symphytum Officinale and its contained Allantoin, Charles J. Macalister, 1936.
[4] Allantoin in cosmetics. Mecca SB, Drug & cosmetic industry, 76(6): 768-872. 1955.
[5] Allantoin its properties and uses. Posner AM, Cosmetic Science, 9(1):58-61. 1958.

Deze gegevens worden slechts ter informatie gegeven, zij vormen in geen geval medische informatie en wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze documenten kunnen uitsluitend gekopieerd en gedupliceerd worden ter informatie en voor een persoonlijk privé gebruik. Het gebruik van kopieën of duplicata voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en de gebruiker is hiervoor aansprakelijk volgens artikel L 122-3 van het wetboek van Intellectuele Eigendom.